60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free

0
13475

Download 60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free

Tệp đính kèm: 60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free.rar

MÔ TẢ CHI TIẾT

60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free

HÌNH ẢNH DEMO

Nhà xưởng hay còn gọi là nhà công nghiệp, có diện tích và quy mô lớn hơn nhiều so với nhà ở, văn phòng hay cửa hàng thông thường. Mỗi nhà xưởng là nơi tập trung nhân lực, trang thiết bị, nguyên vật liệu,… phục vụ cho một quy trình sản xuất, chế biến nhất định. Bên cạnh đó, nhà xưởng còn là nơi chứa đựng, bảo quản hàng hóa trong khi chờ vận chuyển đến bộ phận, khu công nghiệp khác hay phân phối ra thị trường.

Mời các bạn theo dõi Tổng hợp 60 File cad Nhà Xưởng đầy đủ và chi tiết Download Free dưới đây để tìm ra cho mình mẫu nhà xưởng ưng ý nhất.

Mẫu nhà xưởng 100 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 10x10m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 1

Mẫu nhà xưởng 200 m2

Nhà xưởng diện tích 10 x 20 = 200㎡ là loại nhà xưởng có diện tích nhỏ, thường được làm bằng khung thép tiền chế. Loại nhà xưởng này có những ưu điểm như giá thành xây dựng thấp, thời gian thi công nhanh chóng… Do không gian hạn chế nên nhà xưởng 200m2 thường được sử dụng làm kho chứa hàng, nơi sản xuất, nơi để xe, văn phòng tạm. =>Mẫu 2

Mẫu nhà xưởng 300 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 15x20m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 3

Mẫu nhà xưởng 400 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x20m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 4

Mẫu nhà xưởng 450 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 15x30m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 5

Mẫu nhà xưởng 500 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x25m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 6

Mẫu nhà xưởng 600 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 15x40m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 7

Mẫu nhà xưởng 630 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 15x42m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 8

Mẫu nhà xưởng 680 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 17x40m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 9

Mẫu nhà xưởng 700 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x35m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 10

Mẫu nhà xưởng 750 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 25x30m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 11

Mẫu nhà xưởng 775 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 25x31m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 12

Mẫu nhà xưởng 798 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 19x42m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 13

Mẫu nhà xưởng 800 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x40m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 14

Mẫu nhà xưởng 840 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 28x30m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 15

Mẫu nhà xưởng 900 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30x30m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 16

Mẫu nhà xưởng 918 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 17x54m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 17

Mẫu nhà xưởng 1000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x50m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 18

Mẫu nhà xưởng 1008 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 24x42m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 19

Mẫu nhà xưởng 1050 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 25x42m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 20

Mẫu nhà xưởng 1088 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 18x60m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 21

Mẫu nhà xưởng 1125 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 34x32m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 22

Mẫu nhà xưởng 1200 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x60m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 23

Mẫu nhà xưởng 1238 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 22.5x55m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 24

Mẫu nhà xưởng 1318 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 24.4x54m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 25

Mẫu nhà xưởng 1458 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 27x54m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 26

Mẫu nhà xưởng 1500 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 20x75m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 27

Mẫu nhà xưởng 1524 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30×50.8m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 28

Mẫu nhà xưởng 1527 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30×50.9m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 29

Mẫu nhà xưởng 1560 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 26x60m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 30

Mẫu nhà xưởng 1600 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 40x40m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 31

Mẫu nhà xưởng 1617 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 33x49m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 32

Mẫu nhà xưởng 1746 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 18x97m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 33

Mẫu nhà xưởng 1800 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30x60m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 34

Mẫu nhà xưởng 1908 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 35×54.5m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 35

Mẫu nhà xưởng 1924 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 26x74m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 36

Mẫu nhà xưởng 1961 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 37x53m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 37

Mẫu nhà xưởng 2000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 40x50m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 38

Mẫu nhà xưởng 2016 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 28x72m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 39

Mẫu nhà xưởng 2128 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 32×66.5m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 40

Mẫu nhà xưởng 2160 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 24x90m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 41

Mẫu nhà xưởng 2340 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30x78m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 42

Mẫu nhà xưởng 2400 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30x80m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 43

Mẫu nhà xưởng 2500 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 25x100m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 44

Mẫu nhà xưởng 2592 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 36x72m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 45

Mẫu nhà xưởng 2700 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 45x60m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 46

Mẫu nhà xưởng 3645 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 18×202.5m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 47

Mẫu nhà xưởng 3840 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 60x64m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 48

Mẫu nhà xưởng 3948 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 42x94m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 49

Mẫu nhà xưởng 4000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 40x1000m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 50

Mẫu nhà xưởng 4320 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 36x120m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 51

Mẫu nhà xưởng 4950 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 33x150m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 52

Mẫu nhà xưởng 5000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 50x1000m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 53

Mẫu nhà xưởng 5002 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 61x82m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 54

Mẫu nhà xưởng 5550 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 30x185m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 55

Mẫu nhà xưởng 5720 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 52x110m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 56

Mẫu nhà xưởng 7800 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 75x104m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 57

Mẫu nhà xưởng 9000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 60x150m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 58

Mẫu nhà xưởng 10000 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 100x1000m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 59

Mẫu nhà xưởng quy mô 1.6 ha full các danh mục công trình

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 100x1000m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 60

Bản vẽ nhà xưởng quy mô 17000 m2 đầy đủ hạng mục

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 100x1000m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 61

Mẫu nhà xưởng 10080 m2

Mẫu nhà xưởng có kích thước 1 tầng với kích thước 60x168m thích hợp cho làm các mẫu quán cafe,quán ăn, nhà kho diện tích nhỏ. =>Mẫu 62

Nhà máy sản xuất dây dẫn điện quy mô 88500m2

Full hồ sơ thiết kế thi công Nhà máy sản xuất dây dẫn điện cho xe ô tô . Bao gồm các hạng mục: Kiến trúc, kết cấu, điện nước. =>Mẫu 63

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈


Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:

🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k

Link: https://hosoxaydung.com//full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/

🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k

Link: https://hosoxaydung.com//thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/

🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k

Link: https://hosoxaydung.com//4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/

🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...

Link: https://hosoxaydung.com//commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k

🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K

Link: https://hosoxaydung.com//combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/

🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.

Link: https://hosoxaydung.com//15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k

Link: https://hosoxaydung.com//7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/

🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k

Link: https://hosoxaydung.com//combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/

🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/

🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k

Link: https://hosoxaydung.com//khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/

Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn

►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin

►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862

►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273

►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443

►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.